Uzbek | February 11, 2013

Integrating Social Science Terminology into Language Study: Uzbek Module 3

By

Discipline: Anthropology / Rural Life in Uzbekistan
Module: 3 – Weddings
Prepared by: Madina Djuraeva

Introduction : Kirish
This module on the rural life in Uzbekistan is intended to help students improve their knowledge of agriculture and daily life in Uzbekistan. The reading and audio materials are drawn from the latest news reports, local print newspapers (including Qishloq Hayoti “Rural Life”), and Internet sites, accessed June‑July 2012. By using this material, students can learn the terminology for reading about and discussing important sectors in the agricultural economy, as well as important topics for rural and urban life in Uzbekistan. Module 3 is devoted to efforts to rein in the size of weddings, an important topic for both rural and urban life in Uzbekistan.

 

READING TASK
Source (forthcoming): Qishloq hayoti (Summer 2012)

After completing the pre-reading exercises, read the article about limiting the size of weddings. The article discusses the extravagant nature of traditional Uzbek wedding celebrations. This is true of both rural and urban areas in Uzbekistan.

Pre-reading exercise 1: Culture focus

Toshkentda olingan O’zbek to’yi videosi
Source: http://www.youtube.com/watch?v=WZYpMGmTe0c&feature=related

 Answer the following questions about the video clip 

 1. O’zbek toyi haqida nimani bilgansiz? Videodagi biron narsa sizni hayratda qoldirdimi?
 2. Sizningcha, o’zbek to’yi serxasham o’tkaziladimi?
 3. AQSh dagi odatiy to’y marosimidan, o’zbek to’yi qanday farqlanadi?
 4. Videoda biron xil urf – odatlarni ko’ra ola bildingizmi?

 

Pre-reading exercise 2: Vocabulary focus

 • Qaror – decision
 • Tartibga solmoq – to put in order
 • Ma’raka – celebration
 • Birlashtiruvchi – uniting
 • Yaqinlashtiruvchi – bringing one another closer to
 • Marosim – ritual
 • Obro’ – reputation
 • Noqulaylik – inconvenience
 • Osh – plov (pilaf)
 • Sahar – dawn
 • Qarz – debt
 • Tinchini buzmoq – to disturb
 • Avtoulov – automobile
 • Ijaraga olmoq – to rent<
 • Plastik kartochka – credit card

Use the vocabulary above to fill in the blanks in the paragraph below:

YaqindaToshkent shahar hokimligida to’ylarni tartibga solish yuzasidan ………………. qabul qilinganligini eshitdim. Ma’kumki to’y – tantanalar odatda odamlarni ………………. va …………………… marosimdir. Ammo keyingi paytda ayrim to’ylarimiz ……… orttirish tadbirlariga aylaniyotgani ko’zga tashlanyapti. Aytaylik to’y egasining ……….. berish marosimiga 1000 yaqin mehmon taklif etiladi. Ayrim to’ylarga ketadigan xarajatlar esa ba’zan fuqarolarimizni qarz botqog’iga yetaklayotganiga ham guvoh bo’lamiz.

Reading Text
Source (forthcoming): Qishloq hayoti (Summer 2012)

Postreading exercise: Answer the following questions: 

1. Demak, Toshkent hokimligi qanday qaror qabul qildi? Siz u bilan rozimisiz? (oldingi ko’rgan videongizni eslang)
2. Bunday qarorni qabul qilish sabablaridan qaysilari matnda aytib o’tilgan?
3. To’y egalariga katta to’ylar qanday qilish nisbiy ravishda ta’sir qiladi?
4. Sizningcha, bu qaror bilan xalq rozi yoki qarshi bo’ladimi? Ikki holatda ham javobingizni misollar bilan dalillang.

Lug’at : Glossary

A

A’zo – member
Ayrim – some
Aylanmoq – to turn into

B

Bazm – event, celebration
Batafsil – thoroughly
Birlashtiruvchi – uniting
Bundan tashqari – beside

H

Hujjat – document
Hol – case
Hudud – area

I

Ijaraga olmoq – to rent
Isrofgarchilik – wastefulness

J

Joiz – worth

K

Ko’zga tashlanmoq – to catch one’s eye, to be noticed

M

Marosim – event, ceremony
Mazmun – meaning
Mehmon – guest
Mehnat unumdorligi – results of one’s labor
Me’yor o’rnatmoq – to set a limit

N

Noqulaylik – inconvenience

O

Obro’ – reputation, prestige
Orttirmoq – to increase
Oqibatida – as a result of…
Odatiy – usual

Q

Qabul qilmoq – to accept
Qo’llab – quvvatlamoq – to support

S

Sahar – dawn

T

Tartibga solmoq – to bring into order
To’yxona – wedding house
Tinchini buzmoq – to disturb one’s peace
To’lov – payment

Y

Yaqinda – recently, lately
Yaqinlashtiruvchi – bringing together/close
Yuzaga kelmoq – to appear, to arise

Ch

Cheklov – limit

 

KALITLAR : KEY

READING TASK
Pre-reading exercise 2: Vocabulary focus

Qaror
Birlashtiruvchi
Yaqinlashtiruvchi
Obro’
Osh